MENU

Usługi szkoleniowe

Oferta szkoleniowa

Jesteśmy firmą zrzeszającą ekspertów wywodzących się z mundurowych formacji specjalnych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie bojowe zdobyte podczas służby w kraju i za granicą. Prowadzimy szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.

Przedstawiamy Państwu specjalną ofertę skierowaną do agencji ochrony oraz firm i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obiektowym. Obiekty te, to z reguły placówki użyteczności publicznej takie, jak galerie handlowe, urzędy państwowe, biurowce lub obiekty rekreacyjne. Z uwagi ma charakter swojej działalności są miejscami ogólnodostępnymi, co wpisuje je na listę tzw. "celów miękkich" zagrożonych aktami teroru. Sprawia to, iż są narażone na ataki ze strony agresywnych osób chcących wyładować swoją frustrację na przypadkowych ofiarach.

Jak słabo chronione są tego rodzaju placówki w naszym kraju, pokazały wtargnięcia do urzędów, centrów handlowych oraz placówek oświatowych i opieki zdrowotnej, a nawet komend Policji, gdzie sfrustrowany i rozgoryczony napastnik próbował ukarać system w wyniku czego bezsensownymi ofiarami stali się niewinni ludzie.

Służby ochrony są nieprzygotowane i nie szkolone w tym kierunku, co pokazał atak aktywnego zabójcy w galerii handlowej w Stalowej Woli.

Dla naszego społeczeństwa powyższe zagrożenia do tej pory były raczej abstrakcją, a ich tragiczne efekty obserwowaliśmy w serwisach informacyjnych, jako doniesienia z dalekiego świata.

Na skutek czynników politycznych, gospodarczych oraz społecznych w Europie coraz częściej dochodzi do zamachów, w których giną bezbronni ludzie.

Polska, przede wszystkim, z uwagi na obecną sytuację na granicy z Białorusią, członkostwo w wielu sojuszach i organizacjach międzynarodowych, a także aktywne zaangażowanie polityczne i militarne w rejonach zapalnych na całym świecie, znajduje się w ścisłej czołówce krajów, w których powyższe sytuacje są coraz bardziej realne.

Ponadto depresja i stale pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, jako katastrofalne skutki pandemii, doprowadzają niewątpliwie do nasilenia się tego typu zdarzeń.

Należy również liczyć się z tym, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są niewydolne z uwagi na przeciążenie spowodowane zarówno sytuacją pandemiczną, jak również konfliktem, jaki rozgrywa się na naszej wschodniej granicy.

Eksperi z naszej firmy przybliżą Państwu mechanizm powstawania różnych zagrożeń oraz zaprezentują i przećwiczą z Państwem warianty postępowania, które w sposób istotny zwiększą szansę przeżycia w obliczu takich zagrożń, jak:

-aktywny zabójca w obiekcie (active shooter/ active killer)

-sytuacja zakładnicza

-napad na placówkę

-ujawnienie urządzenia wybuchowego.

Służymy pomocą w tworzeniu procedur na wypadek wystąpienia zjawiska aktywnego zabójct dla konkretnych obiektów z uwzględnieniem charakterystyki ich działania. Możemy przeszkolić pracowników ochrony z danego obiektu z uszczegółowieniem sposobów postępowania na konkretnych posterunkach ochronnych oraz dla centrum monitoringu.

Zaprezentujemy możliwości wykorzystania robotyki i sztucznej inteligencji (roboty patrolujące) w procedurze active shooter/ active killer.

Przedstawimy Państwu zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi oraz iezidentyfikowanymi przesyłkami mogącymi zawierać urządzenie wybuchowe lub czynnik niebezpieczny (CBRN), a także określimy sposoby ewakuacji i reagowania w przypadku zaistniałej sytuacji.

Prowadzimy także profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszek pomocy przedmedycznej w formie podstawowej i rozszerzonej z użyciem fantomów oraz sprzętu specjalistycznego.